La família i les seves relacions vitals, constitueixen el punt de partida per a descobrir el fons de moltes de les nostres malalties, ja siguin de caràcter físic, emocional o psíquic. La mateixa família i l'Ordre en les seves relacions, es mostren també com la font de la sanació.


En aquests temps en els que la nostra cultura tendeix a deslligar-se cada cop més del Sistema Familiar, l'experiència pràctica al treball amb Constel·lacions Familiars, demostra que no ens podem desenvolupar amb plenitud i normalitat fora d'ell. Intentar actuar creient que tenim una personalitat autònoma és, en molts sentits, una il·lusió, ja que cada un de nosaltres estem units a la nostra família per llaços que ens connecten amb varies generacions, normalment de manera inconscient i molt més intensa del que a primera vista es podria suposar.